Nabídku není možné vložit jako u bc/mgr/phd (odkazují na stránky ZČU, kde rigorózní řízení není).

Možnosti:
1) napsat název oboru s odkazem na individuálně vytvořenou stránku

2) přepsání textu ze starých stránek do .pdf a zveřejnění jako seznamu souborů

 

https://ff.zcu.cz/study/obory/rigorozni-rizeni/?fbclid=IwAR02-u3sn1KMGIeKNCqpywjSrJJXuBFLgG8yFqabxN0PI0pbGCKJOJlaxkk