Přejít k obsahu

Rozhodnutí děkana

Pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana č. 1D/2020 o specifikaci požadavků na odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací, resp. bakalářských a diplomových prací
Rozhodnutí děkana č. 4D/2019 o stanovení povinné účasti na výuce
Rozhodnutí děkana č. 3D/2019 o stanovení výše stipendia studentům doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020
Rozhodnutí děkana č. 2D/2019 o zápisech studentů na akademický rok 2019/2020

Pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana č. 1D/2019 o zkrácení doby výuky
Rozhodnutí děkana č. 4D/2018 o zápisech studentů na akademický rok 2018/2019

Pro akademický rok 2017/2018

Rozhodnutí děkana č. 3D/2017 o stanovení povinné účasti na výuce
Rozhodnutí děkana č. 2D/2017 o zápisech studentů na akademický rok 2017/2018

Obecná rozhodnutí

Rozhodnutí děkana č. 2D/2018 o kontrole podobnosti kvalifikačních a seminárních prací
Rozhodnutí děkana č. 1D/2018 o počtu současně vedených kvalifikačních prací
Rozhodnutí děkana č. 3D/2016 o pravidlech zápisu předmětů a organizaci studia v jednom akademickém roce
Rozhodnutí děkana č. 5/2009 o stanovení ekonomické správy projektů a grantů
Rozhodnutí děkana č. 2/2006 o výuce cizích jazyků
Rozhodnutí děkana č. 7/2007 o stanovení výše stipendia studentům doktorských studijních programů
Rozhodnutí děkana č. 10/2008 o stanovení hodnoty částky za jeden kredit pro výpočet stipendia studentů doktorských studijních programů
Rozhodnutí děkana č. 1D/2014 o režijních nákladech za mimořádné a nadstandardní úkony pro studenty FF ZČU v Plzni
Rozhodnutí děkana č. 7D/2012 o elektronické podobě výkazu o studiu, způsobu přihlašování na zkoušku a evidenci studijních výsledků

Patička