Přejít k obsahu

Státní záverečné zkoušky

Vyhláška děkana č. 2D/2016 o požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

Patička