Přejít k obsahu

Habilitační řízení

Podmínky a průběh habilitačního řízení je dán univerzitním předpisem Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenovánní profesorem a vyhláškou děkana FF 1VD/2015.

Obor, ve kterém je možné habilitační řízení na FF absolvovat, je Teorie a dějiny vědy a techniky.

Habilitační řízení na FF ZČU.

Směrnice rektora č. 18R/2019.

Patička