Přejít k obsahu

FORUM 2000: Média, kultura a rozvoj občanské společnosti

Anotace Fakulta filozofická ZČU v Plzni ve spolupráci s Forem 2000 a Plzní 2015 si dovoluje pozvat širokou veřejnost na diskuzi předních odborníků (Karel Hvížďala, Shlomo Avineri, Mykola Rjabčuk) na téma Média, kultura a rozvoj občanské společnosti. Debata, kterou moderuje Přemysl Rosůlek z Katedry politologie FF ZČU v Plzni, se uskuteční dne 24. října od 11 hodin v místnosti Fakulty filozofické ZČU v Plzni (SP110). Tlumočení zajištěno. Debata je doprovodnou akcí konference Forum 2000 "Média a demokracie", 21. - 23. října 2012.
Datum zahájení 24.10.2012
Datum ukončení 24.10.2012
Místo konání Sedláčkova 15, místnost č. 110
Více informací http://www.forum2000.cz/
Kontaktní osoby andrea.svobodova@forum2000.cz
Počet účastníků z ČR 0
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička