Přejít k obsahu

Dokumenty

Strategickými a dalšími významnými nebo povinně zverejnovanymi dokumenty Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni jsou:

Dlouhodobý záměr

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zprávy Rad studijních programů

Zprávy o přijímacím řízení

Patička