Přejít k obsahu

Vedení FF

děkan Fakulty filozofické

PhDr. David Šanc, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Fakulty filozofické

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

tajemník Fakulty filozofické

Mgr. Lukáš Lenk

Patička