Přejít k obsahu

Děkanát fakulty

Naděžda Schinabková 

sekretářka děkana Fakulty filozofické (Kancelář děkana)

Miroslava Šusová 

sekretářka tajemníka Fakulty filozofické (Kancelář tajemníka)

PhDr. Sandra Štollová

koordinátorka akreditací a kvality (Oddělení kvality)

Bc. Václav Křepel

IT technik (Kancelář tajemníka)

Bc. Pavla Ludwigová

vedoucí Studijního oddělení, referentka (Studijní oddělení)

Ilona Kohoutová

referentka (Studijní oddělení)

Bc. Markéta Kasalová, DiS.

projektová manažerka (Oddělení vědy a projektů)

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

redaktor Acta FF (Oddělení vědy a projektů)

Patička