Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 7. ledna 2020
:: Úvodní slovo předsedy AS FF
:: Projednání anotací návrhů žádosti o akreditaci studijních programů: − Kulturní studia Blízkého východu (Bc. a Mgr.) − Historie (Bc.) − Moderní dějiny (Mgr.) − Humanitní studia (Bc.)
:: Různé

Patička