Přejít k obsahu

Zasedání

Zapis ze zasedání 27. září 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Výsledky fokusních skupin, GAP analýzy a Akční plán
:: Kariérní řád FF ZČU
:: Informace o doplňovacích volbách do AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé

Patička