Přejít k obsahu

Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Volen bude kandidát na jeden nadát ve volební části studentů. Volby do AS FF proběhnou 6. 11. 2019 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v čase 9:00–17:00.  Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám členů volební komise na vyplněných a podepsaných kandidátních listinách do 18. října 2019.

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. (KRO) kolariko@kro.zcu.cz předsedkyně volební komise
Bc. Adéla Sommerová (KFI) sommeroa@students.zcu.cz
Miroslava Nemcová (KHV) mirkanem@students.zcu.cz 

Patička