Přejít k obsahu

Akademický senát FF

Předseda:

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Místopředseda:

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Tajemník:

PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Zástupce volební části akademických pracovníku FF:

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Zástupce volební části studentů FF:

Mgr. Zdeňka Špiclová

 

Volební část akademických pracovníků

 • Mgr. Martin Boček, Ph.D. (KHV), bocekm@khv.zcu.cz
 • Mgr.Tomáš Hirt, Ph.D. (KSA), tomash@ksa.zcu.cz
 • PhDr. František Kalvas, Ph.D. (KSS), kalvas@kss.zcu.cz
 • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (KHV), kodet@khv.zcu.cz
 • Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (KFI), kratomi@kfi.zcu.cz
 • Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. (KBS), dkrizek@kbs.zcu.cz
 • PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. (KAJ), yvonne@kaj.zcu.cz
 • Mgr. Michal Polák, Ph.D. (KFI), miha@kfi.zcu.cz
 • PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D. (KAP), mponizil@kap.zcu.cz
 • Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (KFI), schust@kfi.zcu.cz

Volební část studentů

 • Mgr. David Fronk, (Moderní dějiny, doktorský s. p.), fronk@students.zcu.cz
 • Mgr. Tereza Kamišová, (Moderní dějiny, doktorský s. p.), laiperto@khv.zcu.cz
 • Bc. Petr Kačírek, (Moderní dějiny, magisterský s. p.) pkacirek@students.zcu.cz
 • Mgr. Zdeňka Špiclová, (Humanitní studia, doktorský s. p.), spiclovz@students.zcu.cz
 • Bc. Attila Vatansever (Archeologie, magisterský s. p.), atillav@students.zcu.cz

 

Akademický senát fakulty

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • na návrh děkana schvaluje strategický záměr fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

 • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
 • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Legislativa Akademického senátu FF:

Patička