Přejít k obsahu

"Dobrého jezdce poznáš u cíle, ne u startu."
Arabské přísloví


"Ten, kdo ví málo, to málo často opakuje."
Berberské přísloví"Máme dvě uši a jeden jazyk a přesto víc mluvíme, než posloucháme."
Arabské přísloví


"Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš."
Turecké přísloví


"Držíš-li v ruce sazenici a řeknou ti, že přišel Mesiáš, nejdříve ji zasaď a teprve poté jej jdi přivítat."
Židovské přísloví

"Liška se vymočila do Tigridu. ‘Způsobila jsem jarní záplavu’, pronesla."
Mezopotámské přísloví


"Není většího bohatství než je rozum, není větší bídy než je nevědomost, není většího dědictví než je vzdělání, není větší opory než je dobrá rada."
Arabské přísloví

"Skromnost je plotem kolem moudrosti."
Židovské přísloví

"Muž, který chválí sám sebe, je jako koza, která saje mléko z vlastního struku."
Somálské přísloví

"Moudrost bez činu je jako strom bez ovoce."
Židovské přísloví

O katedře

Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm v oblasti dějin, kultury a jazyků Blízkého východu, asyriologie, islámských studií a judaistických studií. V rámci České republiky se jedná o výjimečné pracoviště, které se soustřeďuje na komplexní studium regionu Blízkého východu od starověku až po současnost.

Katedra rozvíjí širokou výzkumnou činnost ve všech oblastech svého zaměření. Udržujeme kontinuitu českého klínopisného bádání, budujeme tradici antropologie islámu, významné jsou naše výzkumy antisemitismu. Na základě vědecké práce akademických pracovníků i studentů vznikly významné monografie (Naše knihy) i mnohé články (Publikační historie). Pořádáme také úspěšné konference (Akce).

Katedra otevírá studijní program Blízkovýchodní studia na bakalářské úrovni a na magisterské úrovni. Kromě obecného studia dějin celého blízkovýchodního regionu od starověku až po současnost umožňuje specializaci na asyriologii, islámská studia nebo judaistická studia. Základem výuky je studium historie, kultury daných společností a vybraného jazyka (arabština, moderní hebrejština, perština, klínopis - akkadština). Studovaný obor nabízí výjimečnou atmosféru danou předmětem studia a úzkým kontaktem a spoluprací s vyučujícími akademickými pracovníky. Katedra svým studentům poskytuje možnost finančně podporovaných výjezdů do zkoumaného regionu za účelem studia jazyků i vlastní badatelské činnosti. Z iniciativy našich studentů vznikl a plně v jejich režii probíhá Festival arabské kultury, který se stal tradiční kulturní akcí města Plzně. Více informací pro uchazeče viz (Pro uchazeče).

                                                   Naše partnerské univerzity

 

  

                                                        

Reklama a propagace

Patička